Produkty biobójcze

Produkt biobójczy to substancja lub mieszanina składająca się z co najmniej jednej substancji czynnej, która ma na celu zabicie, zatrzymanie, uszkodzenie, zapobieżenie lub zwalczenie wszelkich organizmów szkodliwych w jakikolwiek inny sposób niż fizyczny lub mechaniczny.

Produkty biobójcze obejmują antybakteryjne mydła do rąk, dezynfekujące środki do czyszczenia powierzchni, insektycydy, slimicydy itp. Istnieją 22 rodzaje produktów biobójczych.

Produkty biobójcze muszą uzyskać notyfikację i zostać odpowiednio oznakowane, zanim zostaną wprowadzone do obrotu.

Pomożemy zapewnić, że Twoje produkty spełniają wymogi prawne rynku.

Skontaktuj się z nami

    Członkostwo i certyfikaty