Autoryzacja produktów biobójczych

Przed wprowadzeniem do obrotu produktów biobójczych produkty muszą uzyskać zezwolenie na stosowanie zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr 528 / 2012 dotyczących udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

Możemy służyć pomocą?

  • Wspieramy w zakresie uzyskania pozwoleń na różne rodzaje produktów biobójczych.
  • Przygotowujemy dokumentację dotyczącą pozwolenia na produkt biobójczy, odnowienia zezwoleń zgodnie z wymogami dotyczącymi okresu przejściowego.
  • Reprezentujemy klientów i udzielamy pomoc przy uzyskaniu zezwoleń na produkty biobójcze w ramach procedury wzajemnego uznania.
  • Tłumaczymy streszczenia kart charakterystyk produktów i karty  charakterystyki, składamy dokumenty za pośrednictwem R4BP.

Skontaktuj się z nami

    Członkostwo i certyfikaty