Biocidinių produktų autorizavimas

Prieš tiekiant į rinką visi biocidiniai produktai privalo būti autorizuoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir naudojimo reikalavimus.

Kuo galime būti Jums naudingi?

  • Padedame autorizuoti  įvairių tipų biocidinius produktus.
  • Rengiame biocidinių produktų autorizavimo, autorizacijos atnaujinimo ir  autorizavimo sąlygų keitimo dokumentus pagal pereinamojo laikotarpio reikalavimus.
  • Atstovaujame klientus ir atliekame visus būtinus veiksmus autorizuojant biocidinius produktus pagal tarpusavio pripažinimo procedūras ir kt.
  • Verčiame produktų charakteristikų santraukas ir saugos duomenų lapus, teikiame dokumentus per R4BP.

Padedame autorizuoti biocidinius produktus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Baltijos šalyse autorizuotų biocidinių produktų duomenis rasite čia: Lietuva, Latvija, Estija.

Autorizuotus biocidinius produktus rasite čia: ECHA.