Biocidiniai produktai

Biocidinis produktas – tai medžiaga arba mišinys, sudarytas iš vienos ar daugiau veikliųjų medžiagų, kurio paskirtis – naikinti, sulaikyti, padaryti nekenksmingus bet kokius kenksminguosius organizmus, užkirsti kelią jų poveikiui arba juos kontroliuoti bet kokiais, išskyrus tik fizinius ar mechaninius, būdais.

Biocidiniams produktams priskiriami antibakteriniai rankų muilai, dezinfekciniai paviršių valikliai, insekticidai, slimicidai ir kt. Išskiriami 22 biocidinių produktų tipai.

Prieš tiekiant į rinką biocidinius produktus privaloma autorizuoti ir tinkamai paženklinti.

Padėsime užtikrinti, kad Jūsų produktai atitiktų rinkos teisinius reikalavimus.

Susisiekite

    Narystės ir pažymėjimai