Padidintas dėmesys chemijos ir biocidiniams produktams, parduodamiems elektroninėse parduotuvėse

ECHA (Europos cheminių medžiagų agentūra) ES lygmeniu vykdys projektą, kurio metu tikrins produktų atitiktį CLP reikalavimams bei REACH nuostatoms. Dėmesio centre bus tokie produktai kaip žaislai, buities prekės, chemijos bei biocidiniai produktai, kurie parduodami elektroninėse parduotuvėse.

Primename, kad vartotojas, pirkdamas elektroninėje parduotuvėje, turi teisę susipažinsi su visa informacija, kuri pateikta produkto etiketėje. Norime atkreipti dėmesį, kad tokia informacija yra ne tik pardavimus skatinantis tekstas, naudojimo instrukcija, bet ir produkto keliamas pavojus – dirginimas, ėsdinimas, potencialas sukelti alergines reakcijas bei kt. Taip pat, cheminiai mišiniai turi turėti saugos duomenų lapus šalies narės kalba, kurioje tiekiamas gaminys.

Per daugiau nei 10 metų darbo patirties šioje srityje matome, jog visa tai įgyvendinti gana paprasta, jeigu jūsų produktai paženklinti teisingai ir tinkamai. ECHA rinkos tikrinimas planuojamas 2025 m., tad verslui pats tinkamiausias laikas jau nuo šiandien pradėti peržiūrėti savo produktų etiketes, autorizacijas, saugos duomenų lapus ir informaciją elektroninėse parduotuvėse.

Daugiau informacijos apie ECHA projektą: https://echa.europa.eu/lt/-/new-eu-chemicals-enforcement-project-to-focus-on-products-sold-online

Nuotrauka iš NVSC
Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai