Kokybės politika

INTRA VIRES, UAB, įgyvendindama viziją, misiją ir strateginius tikslus, sukūrė ir nuolat tobulina kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

INTRA VIRES, UAB, vertės pasiūlymas: 

 1. Suvaldytos klientų produktų neatitikties rizikos rinkoje.
 2. Sklandus produktų įvedimas į rinką.
 3. Naujų produktų reguliacinių rizikų įvertinimas ir jų mažinimo sprendimai.
 4. Atsakingų klientų darbuotojų kompetencijų produktų reguliavimo srityje didinimas.

INTRA VIRES, UAB, įsipareigoja:

 1. Nustatyti ir tenkinti klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, teikiant kompleksinį reguliacinių paslaugų paketą su garantija.
 2. Užtikrinti kokybės vadybos sistemos efektyvų funkcionavimą, nuolatinį tobulinimą ir jos rezultatyvumo gerinimą.
 3. Plėsti paslaugų pasiūlą ir plėtoti partnerių tinklą, siekiant tapti pripažintu reguliacinių paslaugų lyderiu Baltijos jūros regione.
 4. Užtikrinti personalo kompetencijų ugdymą, kaupti žinias ir patirtį, įgyvendinant INTRA VIRES, UAB, strateginius tikslus.
 5. Diegti vadybines inovacijas rinkodaros srityje, didinti įmonės žinomumą.
 6. Savo veikloje vadovautis INTRA VIRES, UAB strategines nuostatas palaikančiomis vertybėmis: socialinė atsakomybė, profesionalumas, kolegialūs santykiai.
 7. Puoselėti kokybės kultūrą.
 8. Užtikrinti, kad kokybės politika bei kokybės tikslai būtų žinomi ir suprantami visiems INTRA VIRES, UAB, darbuotojams

Prisiimdama atsakomybę už šių įsipareigojimų vykdymą INTRA VIRES, UAB, sistemingai nustato kokybės tikslus, juos matuoja ir vertina.

 

Narystės ir pažymėjimai