Biocidinių produktų veikliosios medžiagos: kas naujo?

Siekiant saugoti žmones, gyvūnus, medžiagas ir gaminius nuo kenksmingų organizmų, pvz., bakterijų, virusų arba kenkėjų, įstaigose, įmonėse ir buityje naudojami biocidiniai produktai. Biocidiniai produktai yra suskirstyti į 22 biocidinių produktų tipus (PT), kurie sudaro keturias pagrindines grupes pagal naudojimo sritis: dezinfekantai, konservantai, kenkėjų kontrolės ir kiti biocidiniai produktai.

Šios produktų kategorijos tiekimo į rinką reikalavimus nustato biocidinių produktų reglamentas (ES) Nr. 528/2012) (trumpai – BPR), kuris, be kitų reikalavimų, apibrėžia ir veikliųjų medžiagų, esančių peržiūros programoje, patvirtinimo procedūras.

Biocidinių produktų komitetas pagal darbo programą pastaruoju metu patvirtino šias veikliąsias medžiagas:

 1. Veikliąją medžiagą ozoną, gautą iš deguonies, in situ, galima naudoti 2, 4, 5, 11 produktų tipams.

Ozonas, gautas iš deguonies naudojant įrenginį, yra veiklioji medžiaga tinkama naudoti baseinų vandens dezinfekcijai (2 PT), gėrimų pramonėje butelių dezinfekcijai prieš išpilstymą (4 PT), geriamojo vandens dezinfekcijai (5 PT) bei apsaugoti šaldymo skysčius ir technologinių sistemų skysčius (11 PT).

 1. Veikliąją medžiagą alkil (C12–16) dimetilbenzilamonio chloridą, CAS Nr. 68424-85-1, galima naudoti 1 ir 2 produktų tipų biocidiniuose produktuose.

Alkil (C12–16) dimetilbenzilamonio chloridas jau buvo patvirtintas 3, 4, ir 8-o produktų tipams; o dabar patvirtintas ir rankų dezinfekcijai (1 PT) bei įvairių paviršių ir įrangos dezinfekcijai (2 PT).

 1. Veikliąją medžiagą Chrysanthemum cinerariaefolium ekstraktą, CAS Nr. 89997-63-7, galima naudoti 19-o produktų tipo biocidiniuose produktuose.

Chrysanthemum cinerariaefolium ekstraktas yra gaunamas iš prasiskleidusių ir subrendusių pilkalapio skaistenio (lot. Tanacetum cinerariifolium) žiedų, naudojant superkritinį anglies dioksidą, ir skirtas naudoti uodų atbaidymui (19 PT).

 1. Veikliąją medžiagą didecildimetilamonio chloridą (DDAC), CAS Nr. 7173-51-5, galima naudoti 1 ir 2 produktų tipų biocidiniuose produktuose.

Didecildimetilamonio chloridas (DDAC) jau buvo patvirtintas 3, 4, ir 8-o produktų tipams; o dabar patvirtintas ir rankų dezinfekcijai (1 PT) bei įvairių paviršių ir įrangos dezinfekcijai (2 PT).

 1. Veikliąją medžiagą (13Z)-heksadek-13-en-11-in-1-ilo acetatą, CAS Nr. 78617-58-0, galima naudoti 19-o produktų tipo biocidiniuose produktuose.

Feromonas (13Z)-heksadek-13-en-11-in-1-ilo acetatas yra nauja veiklioji medžiaga, skirta naudoti kaip atraktantas 19-o tipo biocidiniuose produktuose. Dėl Thaumetopoea pityocampa gali kilti rimtų sveikatos problemų žmonėms ir gyvūnams. Nukritę Thaumetopoea pityocampa dilgūs plaukeliai sukelia tam tikro tipo dermatitą – erucizmą, kurio simptomai gali apimti odos, akių, kvėpavimo takų ir alergines reakcijas. Kartais alerginės reakcijos gali būti sunkios ir netgi išsivystyti į anafilaksinį šoką.

 1. Veikliąją medžiagą metileno ditiocianatą, CAS Nr. 6317-18-6, galima naudoti 12-o PT biocidiniuose produktuose.

Metileno ditiocianatas skirtas naudoti apsaugai nuo kenksmingų organizmų (grybų, mielių, bakterijų ir dumblių), siekiant kontroliuoti jų augimą popieriaus gamybos procesuose.

 1. Veikliąją medžiagą propikonazolą, CAS Nr. 60207-90-1, galima naudoti 8-o PT biocidiniuose produktuose.

Propikonazolas jau buvo patvirtintas 7 PT, t. y. jį galima naudoti kaip plėvelės konservantą dažų ir klijų produktuose. Dabar jau leidžiama naudoti ir kaip medienos konservantą, saugantį nuo ardančių ir spalvą keičiančių grybų.

Biocidinių produktų komitetas patvirtino minėtas veikliąsias medžiagas, o per ateinantį pusmetį turi būti paskelbtas reglamentas, nustatantis datą, iki kurios reikia pateikti autorizavimo paraiškas pagal BPR. Dažniausiai nuo reglamento paskelbimo datos suteikiamas 2 metų laikotarpis.

Autorizacijos liudijimų turėtojai, kurie tiekia į rinką biocidinius produktus su naujai patvirtintomis veikliosiomis medžiagomis, turi peržiūrėti savo autorizacijos liudijimų galiojimo sąlygas ir pradėti ruošti paraiškas pagal BPR.

Biocidinių produktų komitetas greitu metu peržiūrės ir pateiks nuomonę dėl šių veikliųjų medžiagų:

 • skruzdžių rūgšties;
 • paraformaldehido ir 2-hidroksipropilamino (santykis 3:2) reakcijos produktai (MBO);
 • paraformaldehido ir 2-hidroksipropilamino (santykis 1:1) reakcijos produktai (HPT);
 • sieros dioksido, gauto deginant sierą;
 • sieros dioksido, išsiskyręs iš natrio metabisulfito.

Jeigu turite klausimų ar norite susipažinti su biocidinių produktų reglamentavimu, visada prašome kreiptis!

 

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai