Polityka prywatności

Zamknięta Spółka Akcyjna Intra Vires, kod podmiotu prawnego 302472230, A. Goštauto g. 8, Biuro nr 16, LT-01104 Vilnius (dalej zwana „Spółką”) chroni dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową www.intravires.eu (dalej zwaną „Stroną”) (dalej zwanych „Użytkownikiem”), stosując najwyższe techniczne i prawne standardy ochrony. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z głównymi postanowieniami procedury ochrony danych osobowych.

Korzystając z strony internetowej i/lub dostarczając dane osobowe do Spółki, użytkownik rozumie i zgadza się, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, Firma zaleca, aby nie korzystać ze strony internetowej ani nie dostarczać danych osobowych do Firmy.

 1. Jakie dane osobowe gromadzi, przechowuje i wykorzystuje Spółka?

Dane osobowe, które podajesz i które my przetwarzamy:

 • Nazwa;
 • Numer telefonu; adres e-mail;
 • Inne informacje podawane przez użytkownika.

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe innej osoby, uznajemy, że należycie uzyskałeś zgodę tej osoby na przekazanie jej danych osobowych.

Dostęp do Państwa danych osobowych może mieć tylko ograniczona liczba pracowników Spółki oraz dostawców usług IT, prawnych, HR naszej Spółki i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji prawidłowego przetwarzania Państwa danych osobowych, a wszyscy oni będą podlegać rygorystycznym wymogom ochrony informacji wrażliwych.

 1. W jaki sposób uzyskujemy dostęp do Twoich danych osobowych?

Państwa dane osobowe są nam udostępniane, gdy przekazują je nam Państwo wypełniając formularz zapytania na naszej stronie internetowej, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pomocą innych środków kontaktu.

 1. Pliki Cookies

Wykorzystanie plików cookie

Kiedy odwiedzasz strony internetowe Administratora Danych, chcemy zapewnić treści i funkcje dostosowane do Państwa potrzeb. Wymaga to stosowania plików cookie. Są to małe fragmenty informacji, które są przechowywane w przeglądarce internetowej. Pomagają one administratorowi danych rozpoznać użytkownika jako osobę odwiedzającą wcześniej daną stronę internetową, przechowywać historię odwiedzin i odpowiednio dostosowywać treści. Pliki cookie pomagają również zapewnić sprawne funkcjonowanie stron internetowych, monitorować czas trwania i częstotliwość odwiedzin na stronach internetowych oraz zbierać informacje statystyczne o liczbie osób odwiedzających strony internetowe. Analizując te dane, możemy ulepszać nasze strony internetowe i czynić je bardziej przyjaznymi dla użytkownika. Kilka przykładów wykorzystania plików cookies:

Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać, ilu unikalnych użytkowników przegląda stronę internetową w danym momencie, co pomaga zapewnić płynne i szybkie działanie strony;

Pliki cookies pozwalają nam analizować zebrane informacje o zachowaniach przeglądających unikalnych użytkowników, co pomaga nam dostosować serwis do Państwa potrzeb.

Pliki cookie używane na naszych stronach internetowych można podzielić na następujące rodzaje:

Ściśle niezbędne pliki cookie są absolutnie konieczne do realizacji istotnych funkcji na naszych stronach internetowych. Te pliki cookie umożliwiają poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z żądanych funkcji, na przykład dostęp do zabezpieczonych obszarów strony internetowej. Bez tych plików cookie nie bylibyśmy w stanie świadczyć usług, które umożliwiają działanie tej strony internetowej.

Pliki cookie dotyczące wydajności zbierają anonimowe informacje na temat sposobu korzystania z strony internetowej y przez odwiedzających. Dostarczając informacji o odwiedzanych obszarach, czasie spędzonym na stronie oraz napotkanych problemach, takich jak komunikaty o błędach, pliki te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający zachowują się na stronie. Informacje te pomagają nam poprawić wydajność strony internetowej.

Analityczne pliki cookie: rejestrują wybory i działania użytkownika na stronie internetowej do celów analizy statystycznej przeprowadzanej przez nas lub osoby trzecie w celu śledzenia wyborów i zachowań użytkownika podczas przeglądania strony, aby zapewnić mu spersonalizowane reklamy.

Pliki cookies zbierają następujące dane:

Możemy wykorzystywać adresy IP komputerów odwiedzających do administrowania stronami internetowymi oraz do diagnozowania problemów z serwerami. Adres IP to unikalny kod identyfikujący komputer w sieci. Może on być wykorzystywany do identyfikacji osoby odwiedzającej stronę oraz do zbierania różnych informacji demograficznych. Robią to administratorzy zdecydowanej większości serwerów internetowych.

Używamy plików cookies do zbierania danych o korzystaniu z usług. Rodzaje plików cookie używanych na naszych stronach internetowych są wymienione powyżej.

Jak zarządzać i usuwać pliki cookie

Podczas korzystania z przeglądarki w celu uzyskania dostępu do udostępnianych przez nas treści, można skonfigurować przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, odrzucała wszystkie pliki cookie lub powiadamiała użytkownika o wysłaniu pliku cookie. Każda przeglądarka jest inna, więc jeśli nie wiesz, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, sprawdź menu pomocy swojej przeglądarki. System operacyjny Twojego urządzenia może mieć dodatkową kontrolę nad plikami cookie. Jeśli nie chcesz, aby informacje były zbierane przez pliki cookie, możesz skorzystać z prostej procedury w większości przeglądarek, która pozwala zrezygnować z używania plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzać plikami cookie, odwiedź stronę: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Należy jednak pamiętać, że niektóre usługi mogą być zaprojektowane do działania wyłącznie z plikami cookie, a wyłączenie ich może uniemożliwić korzystanie z nich lub ich części.

Nasza strona zawiera następujące pliki cookie:

Informujemy, że po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej, na Państwa komputerze zostaną umieszczone następujące pliki cookie w celu umożliwienia korzystania z strony internetowej:

 

Nazwa pliku cookie Cel przetwarzania danych Moment stworzenia Okres ważności Wykorzystane dane
_ga Śledzące pliki cookie z Google Analytics. Plik cookie zbiera informacje o zachowaniu użytkownika na stronie internetowej i służy do przechowywania informacji statystycznych. Podczas pierwszej wizyty na stronie 2 lata Niepowtarzalny identyfikator
_gid Śledzące pliki cookie z Google Analytics. Plik cookie zbiera informacje o zachowaniu użytkownika na stronie internetowej i służy do przechowywania informacji statystycznych. Podczas pierwszej wizyty na stronie 24 godziny Niepowtarzalny identyfikator
_gat_gtag_UA_107756462_1 1 minuta Inne
cookie_notice_accepted Plik cookie jest wykorzystywany do określenia, czy osoba odwiedzająca stronę wyraziła zgodę na korzystanie z plików cookie. Podczas akceptowania plików cookie 1 miesiąc True

 

 1. Wykorzystanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub w odpowiednich częściach niniejszej  strony internetowej.

 1. pielęgnowanie, budowanie i rozwijanie relacji z klientami/partnerami lub innymi osobami trzecimi;
 2. Dostarczanie usług Spółki do klientów oraz zapewnienie jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa usług;
 3. Rozwój usług świadczonych przez Spółkę;

Spółka może ujawnić i przekazać dane osobowe użytkownika poza UE lub EOG, z zastrzeżeniem obowiązujących ograniczeń prawnych, jak określono poniżej:

 • za zgodą osoby, której dane dotyczą; lub
 • o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.

Ze względów technicznych i użytkowych, dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach zewnętrznych dostawców usług, którzy mogą przetwarzać dane w imieniu Spółki.

Wszelkie przekazywanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (2016/679) oraz wszystkimi obowiązującymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, z późniejszymi zmianami.

 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych oraz zasady bezpieczeństwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez sześć miesięcy od daty otrzymania wniosku. Jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów ich przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, zażąda ich usunięcia, zostaną one niezwłocznie zniszczone, z wyjątkiem tych, które muszą zostać przekazane do archiwów publicznych w przypadkach przewidzianych prawem.

Potwierdzamy, że Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej oraz instrukcjami organów kontrolnych. Firma podejmuje wszelkie uzasadnione środki techniczne i administracyjne w celu ochrony zgromadzonych przez nas danych przed utratą, nieuprawnionym użyciem i zmianą. Nasi pracownicy są pisemnie zobowiązani do nieujawniania lub nierozpowszechniania osobom trzecim żadnych informacji uzyskanych w miejscu pracy, w tym informacji o kandydatach do pracy.

Spółka zapewnia bezpieczeństwo pomieszczeń, w których przechowywane są dane osobowe, właściwe rozmieszczenie i przegląd urządzeń technicznych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, właściwe zarządzanie siecią, konserwację systemów informatycznych oraz wdrożenie innych środków technicznych niezbędnych do zapewnienia ochrony danych osobowych. Spółka podejmie środki zapobiegające przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, zmianie, ujawnieniu lub innemu nieuprawnionemu przetwarzaniu danych osobowych poprzez przechowywanie powierzonych jej dokumentów i zbiorów danych w odpowiedni i bezpieczny sposób.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Spółka niezwłocznie, a w miarę możliwości nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu ochrony danych osobowych, zawiadamia organ nadzorczy, chyba że jest mało prawdopodobne, aby naruszenie ochrony danych osobowych skutkowało zagrożeniem dla praw i wolności osób fizycznych. Zgłoszenia w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dokonywane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (2016/679).

 1. Prawa, które są gwarantowane

 

 1. Spółka gwarantuje skorzystanie z tych praw i dostarczenie wszelkich istotnych informacji na prośbę lub zapytanie użytkownika:
 2. wiedzieć (być informowanym) o przetwarzaniu swoich danych osobowych;
 3. dostępu do swoich danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania;
 4. zażądać sprostowania, zniszczenia danych osobowych lub zawieszenia przetwarzania danych osobowych w inny sposób niż ich przechowywanie;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. zażądać usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 7. żądania przenoszenia danych osobowych, to jest umożliwienia Pani/Panu dostępu do swoich danych osobowych w takiej formie, w której otrzyma Pani/Pan dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego;
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Gdzie się zgłosić?

Jeśli masz jakiekolwiek żądania lub pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem info@intravires.eu.

 1. Zmiany w polityce

Firma ma prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w całości lub w części poprzez powiadomienie użytkownika na Stronie. Dalsze korzystanie z strony internetowej jest równoznaczne z przestrzeganiem tej polityki.

 

 

Członkostwo i certyfikaty