Dokumentacja techniczna

Produktom zwykle towarzyszą dokumenty zawierające ważne informacje o ich cechach, użytkowaniu, bezpieczeństwie, utylizacji itp.

Możemy służyć pomocą?

  • Tłumaczenia i adaptacje kart charakterystyki.
  • Tłumaczenia instrukcji używania produktów, opisów, katalogów i innych dokumentów dla profesjonalnych użytkowników.
  • Informowanie o substancjach / preparatach chemicznych wprowadzonych do obrotu.
  • Raport z oceny charakterystyki produktów kosmetycznych.
  • Obliczanie wartości odżywczej.
  • Przygotowanie kart technologicznych.

Skontaktuj się z nami

    Członkostwo i certyfikaty