Produkty spożywcze

Żywność lub środek spożywczy oznacza substancję lub produkt przetworzony, częściowo przetworzony lub nieprzetworzony, który jest spożywany lub ma uzasadnione przypuszczenie, że zostanie połknięty. Żywność oznacza zarówno napój, jak i gumę do żucia oraz wszelkie inne substancje, w tym wodę, celowo dodawane do żywności podczas jej przygotowywania, gotowania lub przetwarzania.

Każda żywność wprowadzana do obrotu musi być opatrzona oznakowaniem w języku urzędowym / państwowym i spełniać wymogi zarówno Unii Europejskiej, jak i ustawodawstwa krajowego.

Pomożemy zapewnić zgodność produktu z wymogami prawnymi w zakresie rynku.

Skontaktuj się z nami

    Członkostwo i certyfikaty