Maisto produktai

Maistas arba maisto produktas – medžiaga arba produktas, perdirbtas, perdirbtas iš dalies arba neperdirbtas, kurį žmogus nuris arba pagrįstai tikimasi, kad nuris. Maistas – tai ir gėrimas, ir kramtomoji guma, ir bet kuri kita medžiaga, įskaitant vandenį, apgalvotai įdėta į maistą jį gaminant, ruošiant ar apdorojant.

Kiekvienas maisto produktas tiekiamas rinkai turi būti paženklintas valstybine kalba ir privalo atitikti tiek Europos Sąjungos, tiek nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Padėsime užtikrinti, kad Jūsų produktai atitiktų rinkos teisinius reikalavimus.

Susisiekite

    Narystės ir pažymėjimai