Oznakowanie produktów

Oznakowanie – słowa, dane, znaki towarowe, zarejestrowana nazwa handlowa, obrazy i symbole związane z produktem, zamieszczone na opakowaniu, w dokumencie, ulotce, etykiecie, kółku lub kokardce dołączonej do produktu lub w dokumentach go dotyczących.

Etykieta – znak, znak towarowy, obraz lub inny opis napisany lub wydrukowany na opakowaniu produktu, naniesiony na szablon, oznaczony, wytłoczony lub przymocowany do niego.

Możemy służyć pomocą?

  • Przygotowujemy teksty etykiet spełniające wymagania oznakowania.
  • Sprawdzamy informacje oznakowania opakowania produktu (tekst, znaki, symbole, projekt wizualny itp.).
  • Wykonujemy audyty oznakowania  produktów i udzielamy zalecenia.

Skontaktuj się z nami

    Członkostwo i certyfikaty