Suplementy diety

Suplement diety oznacza żywność przeznaczoną do uzupełnienia normalnej diety, która samodzielnie lub w połączeniu z innymi substancjami stanowi skoncentrowane źródło składników odżywczych lub innych substancji o działaniu odżywczym lub fizjologicznym. Suplementy diety są sprzedawane w formie dawkowanej.

Przed wprowadzeniem do obrotu należy zgłaszać i odpowiednio oznaczyć suplementy żywności. Nazwa produktu, wszystkie oświadczenia marketingowe, zdrowotne i żywieniowe muszą spełniać wymogi prawne.

Pomożemy zapewnić, że żywność spełni wymogi prawne dotyczące rynku.

Skontaktuj się z nami

    Członkostwo i certyfikaty