Reklama

Reklama to rozpowszechnianie informacji w jakiejkolwiek formie i za pomocą wszelkich środków związanych z działalnością handlową, gospodarczą, finansową lub zawodową osoby, która promuje zakup towarów lub usług, w tym nabywanie nieruchomości, przenoszenie praw i obowiązków majątkowych.

Możemy służyć pomocą?

  • Tłumaczymy, oceniamy, opracowujemy, modyfikujemy teksty reklamowe produktów (zawartość strony internetowej, reklama telewizyjna, drukowane materiały reklamowe, oświadczenia, slogany itp.).

Skontaktuj się z nami

    Członkostwo i certyfikaty