Notyfikacja suplementów diety

Podanie do wiadomości w określonej formie dla odpowiedniej instytucji o nowych suplementach diety  wprowadzanych na rynek.

W Litwie, Łotwie i w Polsce za każdy zgłoszony suplement diety pobiera się opłatę państwową. Estonii notyfikacja jest bezpłatna. Suplementy diety produkowane w krajach UE i EWG oraz nie  w UE krajach podlegają różnym wymogom i stawkom opłat.

Możemy służyć pomocą?

  • Przygotowujemy i przekazujemy  właściwym organom zawiadomienia notyfikacyjne oraz dokumenty towarzyszące w przygotowaniu i przekazaniu.
  • Reprezentujemy klientów i wykonujemy wszelkie niezbędne czynności związane z notyfikacją suplementów diety.
  • Audyty oznakowania produktów.
  • Udzielamy konsultacji w zakresie suplementów diety.
  • Prowadzimy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne z zakresu suplementów diety.

Skontaktuj się z nami

    Członkostwo i certyfikaty