Maisto papildų notifikavimas

Notifikavimas – tai nustatytos formos pranešimas kompetentingai institucijai apie rinkai tiekiamus naujus maisto papildus.

Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje už kiekvieną notifikavimui pateikiamą maisto papildą mokama valstybinė rinkliava. Estijoje notifikavimas nemokamas. Maisto papildams pagamintiems ES ir EEB šalyse bei trečiosiose šalyse taikomi skirtingi notifikavimo reikalavimai bei rinkliavų dydžiai.

Kuo galime būti Jums naudingi?

  • Rengiame ir teikiame kompetentingoms institucijoms notifikavimo pranešimus ir lydinčius dokumentus.
  • Atstovaujame klientus ir atliekame visus būtinus veiksmus maisto papildų notifikavimui.
  • Atliekame produktų ženklinimo auditus.
  • Teikiame konsultacijas maisto papildų klausimais.
  • Vedame vidinius ir išorinius mokymus maisto papildų temomis.

Susisiekite

    Narystės ir pažymėjimai