Notyfikacja wyrobów medycznych

Powiadomienie – notyfikacja oznacza przedstawienie właściwym organom odpowiednich dokumentów o wprowadzeniu nowych wyrobów medycznych do obrotu w odpowiednim państwie. Nie jest wymagane powiadomienie dla klasy I, na Łotwie, również wyrobów medycznych klasy IIa.

Możemy służyć pomocą?

  • Przygotowujemy i przekazujemy właściwym organom dokumenty  notyfikacyjne oraz  powiązane.

Skontaktuj się z nami

    Członkostwo i certyfikaty