Medicinos priemonių notifikavimas

Notifikavimas – tai nustatytos formos pranešimas kompetentingai institucijai apie rinkai tiekiamas naujas medicinos priemones (prietaisus). Nereikia notifikuoti I klasės, o Latvijoje ir IIa klasės, medicinos priemonių.

Kuo galime būti Jums naudingi?

  • Pildome ir teikiame kompetentingoms institucijoms notifikavimo pranešimus ir lydinčius dokumentus.

Susisiekite

    Narystės ir pažymėjimai