Notyfikacja produktów kosmetycznych

Podanie do wiadomości dla odpowiedniej instytucji  w określonej formie informacji o wprowadzeniu kosmetyków do obrotu.

Mogą być wprowadzane do obrotu jedynie produkty kosmetyczne  za które jest   wyznaczona / autoryzowana odpowiedzialna osoba prawna lub fizyczna we Wspólnocie Europejskiej, które przeszły procedurę oceny bezpieczeństwa i są notyfikowane.

Możemy służyć pomocą?

  • Zawiadamiamy CPNP w imieniu osoby odpowiedzialnej.
  • W imieniu dystrybutora wykonujemy zgłoszenie CPNP.
  • Sporządzamy raporty bezpieczeństwa produktów.

Skontaktuj się z nami

    Członkostwo i certyfikaty