Kosmetikos gaminių notifikavimas

Notifikavimas – tai nustatytos formos pranešimas kompetentingai institucijai apie rinkai tiekiamus kosmetikos gaminius.

Į rinką gali būti tiekiami tik tie kosmetikos gaminiai, kuriems Europos Bendrijoje yra paskirtas / įgaliotas atsakingas juridinis ar fizinis asmuo, kuriems atliktas saugos vertinimas ir,  kurie yra notifikuoti.

Kuo galime būti Jums naudingi?

  • Atliekame CPNP notifikavimą atsakingo asmens vardu.
  • Atliekame CPNP notifikavimą platintojo vardu.
  • Rengiame gaminių saugos ataskaitas.

Susisiekite

    Narystės ir pažymėjimai