Kosmetikos gaminių notifikavimas

Notifikavimas – tai nustatytos formos pranešimas kompetentingai institucijai apie rinkai tiekiamus kosmetikos gaminius.

Į rinką gali būti tiekiami tik tie kosmetikos gaminiai, kuriems Europos Bendrijoje yra paskirtas / įgaliotas atsakingas juridinis ar fizinis asmuo, kuriems atliktas saugos vertinimas ir,  kurie yra notifikuoti, Pranešimo apie kosmetikos gaminius portale, kurį rasite čia: Cosmetic Products Notification Portal.

Kuo galime būti Jums naudingi?

  • Atliekame CPNP notifikaciją atsakingo asmens vardu.
  • Atliekame CPNP notifikaciją platintojo vardu.
  • Rengiame saugos ataskaitas.

Padedame notifikuoti kosmetikos produktus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.