Dovilė Donėlė

Ekspertė (šiuo metu motinystės atostogose)
Kalbos: Lietuvių, anglų, rusų

Chemijos ir biocidinių produktų reglamentavimo ekspertė

Patirtis reguliavimo srityje

13 metų

Darbo patirtis

2021 m. INTRA VIRES, UAB – Chemijos ir biocidinių produktų reglamentavimo ekspertė

  • Konsultavimas chemijos ir biocidinių produktų ženklinimo ir reklamos klausimais
  • Etikečių tekstų ir išklotinių vertinimas, vertimai, ženklinimo auditai
  • Dokumentų produktų autorizavimui rengimas ir komunikavimas su atsakingomis institucijomis
  • Saugos duomenų lapų reguliacinis vertimas
  • Mokymų / paskaitų vedimas

2018 – 2021 m. BS Chemical, UAB – Produktų vystymo skyriaus specialistė

  • Cheminių medžiagų ir mišinių bendras įvertinimas
  • Dokumentų ruošimas: SDL, aprašymai su instrukcijomis, etiketės
  • Produktų tyrimai ir vystymas (dezinfekantai, plovikliai, kosmetikos produktai)
  • Dezinfekantų registracija ir autorizacija Lietuvoje ir ES

2012 – 2017 m. BS Chemical, UAB – Saugos ir aplinkosaugos specialistė

2010 – 2012 m. BS Chemical, UAB – Kokybės vadybininkė

2009 – 2010 m. BS Chemical, UAB – Technologė

Kvalifikacijos kėlimas

2022 m. Seminaras (tiesiogiai internetu). CLP reglamento 45 str. ir VIII priedas. Informacijos teikimas apsinuodijimų centrams.

2022 m. Seminaras (tiesiogiai internetu). Netarifiniai reikalavimai prekių įvežimui – kaip „neužstrigti“ mutinėje? UAB „Muita“

2021 m. Nuotoliniai mokymai: dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) reglamentavimo pasikeitimo. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

2020 m. Seminaras (tiesiogiai internetu): Gaminių gamintojams apie prievoles susijusias su REACH reglamentu ir kitus cheminių medžiagų valdymo aspektus. VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“

2020 m. Konsultacinis seminaras (tiesiogiai internetu): Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas, saugos duomenų lapai, CLP VIII priedo pakeitimai. UAB „Žinių era“

2011 m. Seminaras: Atsakinga reorganizacija: darbuotojų teisių ir verslo interesų balansavimo problemų sprendimai; Tiekėjų valdymas: ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių aspektų rizikos ir galimybės. Lektorius: Mike Debelak, Daxam Sustainability Services (Švedija). Jungtinių tautų Lietuvoje plėtojimo programa

2011 m. Baltijos aplinkos forumas: Vandens aplinkai pavojingos medžiagos įmonėje: jų identifikavimas ir pakeitimas

2011 m. Seminaras: Cheminių medžiagų ir mišinių kontrolė. Aplinkos apsaugos agentūra

2011 m.  Seminaras: Tolesnių naudotojų pareigos pagal REACH ir CLP reglamentus. Aplinkos apsaugos agentūra

2010 m. Seminaras: Cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo pranešimo pateikimas pagal CLP ECHA inventoriui. Saugos duomenų lapai. Aplinkos apsaugos agentūra.

Išsilavinimas

2010 – 2012 m. Klaipėdos universitetas, Gamybos inžinerijos magistras

2006 – 2010 m. Klaipėdos universitetas, Chemijos inžinerijos bakalauras

Kita

Dalyvavimas konferencijose:

2013 m. 7 tarptautinė mokslininkų ir technikos konferencija: Polikomtrib-2013 (Belarus, Gomel) su straipsnio pristatymu – pranešimu „Investigation of tribocontact of piezoelectric actuator“

2011 m.  Lietuvos mokslininkų konferencija: Promotion of students’ scientific activities; stendinis pranešimas „Recycling of polymer packaging contaminated by chemicals: feasibility study“

Straipsnio bendraautorė: Padgurskas, J.;Kreivaitis, R.; Jankauskas, V.; Kupčinskas, A.; Janulis,P.; Makarevičienė, V.; Gumbytė, M.; Metrikaitė, D.; Staškevičius, A. Study of an impact of additives concentration in lard oil fatty acid methyl ester on wear protectioncharacteristics // BALTTRIB’2009: V international scientific conference proceedings: Kaunas, Lithuanian University of Agriculture, November 19-21,2009. ISSN 1822-8801. 2009, p. 181-186. [ISI Proceedings].

Narystės ir pažymėjimai