Sprendimas priimtas: Europos Komisija uždraudė naudoti titano dioksidą maiste

Europos Komisija paskelbė uždraudusi kaip maisto priedą naudoti E171. Šis sprendimas yra patikimos sistemos, sukurtos maisto saugai užtikrinti, rezultatas.

Nors naujoje 2021 m. gegužės 6 d. paskelbtoje EFSA nuomonėje nėra išvados, kad titano dioksidas (E171) kelia tikrą riziką sveikatai, tačiau EFSA neatmetė genotoksiškumo problemos. Tai reiškia, kad esama galimybės, jog titano dioksido kaip maisto priedo naudojimas gali pažeisti DNR arba chromosomas. Jei negalima patvirtinti maisto priedo saugos, ES tai pakankama priežastis jį uždrausti.

Europos Komisija paskelbė uždraudusi kaip maisto priedą naudoti E171. Šis sprendimas yra patikimos sistemos, sukurtos maisto saugai užtikrinti, rezultatas.

2022 m. sausio 14 d. priimtas reglamentas, kuriuo dėl maisto priedo E 171 naudojimo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai. Reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Svarbu! 2022 m. rugpjūčio 7 d. yra paskutinė diena pateikti į rinką produktus su šiuo maisto priedu, pagamintu pagal galiojančius reglamentus. Po šios datos jie gali būti toliau parduodami iki jų minimalaus tinkamumo vartoti termino arba termino „Geriausias iki…“

Ar titano dioksidą draudžiama naudoti ir ne maisto produktuose? 

Titano dioksidą vis dar bus leidžiama naudoti vaistuose, kol bus rasta kitų saugių alternatyvų. Taip siekiama išvengti vaistų stygiaus, kuris galėtų turėti neigiamų padarinių visuomenės sveikatai arba gyvūnų sveikatai ir gerovei. Komisija kartu su Europos vaistų agentūra (EMA) ateityje iš naujo įvertins padėtį.

Titano dioksidas kaip įprasta cheminė medžiaga taip pat plačiai naudojamas kitiems produktams, pvz., dažams, popieriui, plastikui, spausdinimo dažams ar kosmetikos gaminiams, todėl svarstoma dėl galimo naujosios EFSA nuomonės aktualumo kitiems sektoriams.

https://ec.europa.eu/newsroom/sante/items/732079/en

 

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai