Balandį įsigaliojo Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimai apibrėžiantys, kokia informacija apie ekologišką maistą turi būti pateikta prekiaujant internetu

Ekologiškas maistas elektroninėje parduotuvėje, turi būti tinkamai paženklintas, pateikiant žemiau išvardintą privalomąją informaciją:

– Sertifikavimo įstaigos (Lietuvos ar kitos Europos Sąjungos šalies) kodas, kuri sertifikavo įmonę, ūkininką ar kitą ūkio subjektą, atlikusį paskutinę ekologinio produkto gamybos arba paruošimo (pvz., sufasavimo) operaciją. Lietuvoje ekologinės gamybos sertifikavimo įstaiga yra VšĮ „Ekoagros“, tad prekiaujant lietuviškais ekologiškais produktais turėtų būti nurodytas šios įstaigos kodas LT-EKO-001;

– Europos Sąjungos (ES) ekologinės gamybos logotipo ir nacionalinio ekologiškų produktų ženklas, jei produktas pagamintas Lietuvoje;

– Vietos, kurioje buvo užaugintos produktų sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos, nuorodos (pvz., nurodoma „ES ir / ar ne ES žemės ūkis“);

– Sudedamųjų dalių sąrašas, kuriame turi būti pažymėta, kurie maisto produkto ingredientai yra ekologiški.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai