Ką reiškia ant buitinės chemijos pakuočių pateikiamos piktogramos?

Buitinės chemijos produktai yra saugūs, jei jie naudojami ir laikomai vadovaujantis etiketėje pateiktais nurodymais.

A.I.S.E. (Tarptautinė muilo, ploviklių ir priežiūros produktų asociacija) kartu su gamintojais sukurė specialius saugos simbolius, kuriais savanoriškai ženklinamos skalbimo bei valymo priemonių pakuotės. Taip gamintojai užtikrina, kad vartotojams būtų pateikiamos vieningos ir aiškios saugaus naudojimo instrukcijos, kurios yra išsamesnės, nei teisės aktų nustatyti minimalūs reikalavimai. Be to, piktogramos yra lengviau pastebimos, nei tekstinė informacija.

Šie simboliai ir jų tekstiniai atitikmenys jau dabar yra naudojami ant daugelio produktų, parduodamų visoje Europoje.

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai