Nuo spalio 17 d. ES įsigaliojo mikroplastiko naudojimo gaminiuose apribojimai

2023 m. rugsėjo 25 d. Europos Komisija priėmė Reglamentą (ES) 2023/2055, kuriuo iš dalies keičiamas REACH reglamentas dėl sintetinių polimerų mikrodalelių (mikroplastiko).

Apskaičiuota, kad kiekvienais metais ES panaudojama apie 42 000 tonų mikroplastiko, kuris sąmoningai dedamas į gaminius. Mikroplastikas kelia susirūpinimą, nes jis nesuyra biologiškai, nuolat teršia ekosistemas ir maisto grandines. Įrodyta, kad tarša mikroplastiku yra ypatingai patvari, jos praktiškai neįmanoma pašalinti iš aplinkos po to, kai ji į ją patenka, ir kad ji palaipsniui kaupiasi aplinkoje.

Reglamente (ES) 2023/2055 nustatytas draudimas naudoti sintetinių polimerų mikrodaleles atskirai arba mišiniuose, kai jų koncentracija ≥ 0,01 % masės. Sintetinių polimerų mikrodalelės – tai polimerai, kurie yra kietin ir atitinkantys abi šias sąlygas:

  1. yra dalelėse ir sudaro ne mažiau kaip 1 % tų dalelių masės arba sudaro ištisinę dalelių paviršiaus dangą;
  2. ne mažiau kaip 1 % šių dalelių matmenys yra 5 mm ar mažesni arba jų ilgis ≤ 15 mm, o ilgio ir skersmens santykis yra didesnis kaip 3.

Draudimas netaikomas polimerams, kurie yra gamtoje vykusio polimerizacijos proceso rezultatas,  yra skaidūs, tirpūs (tirpumas didesnis nei 2 g/l), neturi anglies atomų, naudojimo metu yra visam laikui įterpiamos į kietą terpę ir kt.

Draudimas netaikomas gaminiams, kuriuose yra mikroplastiko, tačiau jis neišsiskiria arba jo išsiskyrimą galima sumažinti iki minimumo, pvz., statybinės medžiagos; pramoniniuose objektuose naudojamiems produktams bei produktams, kurie yra reglamentuojami kitais ES teisės aktais, pvz., vaistai, maistas ir pašarai.

Specialiai į gaminius įdėtų mikroplastikų draudimas įsigalioja:

*Iki 2023 m. spalio 17 d. į ES rinką pateikti naujų reikalavimų neatitinkantys gaminiai gali būti parduodami, kol baigsis jų atsargos.

**Išimtys ir papildoma informacija bei gaminių kategorijos – žr. Reglamentą (ES) 2023/2055.

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai