Laikas ruoštis naujiems reikalavimams ženklinant maisto produktų kilmę

Naujas taisykles nustatė 2018 metais Europos Komisijos patvirtintas reglamentas Nr. 755/2018, kuris bus pradėtas taikyti nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Pagrindinis reglamento tikslas – dar aiškiau, suprantamiau ir tiksliau pateikti informaciją vartotojams.

Šio reglamento nuostatos taikomos tais atvejais, kai maisto produkto ženklinime pateiktuose grafiniuose vaizduose, simboliuose, paaiškinimuose ar sąvokose, nurodyta maisto produkto kilmė skiriasi nuo jo pagrindinės sudedamosios dalies kilmės. Tokiu atveju, privalu nurodyti atitinkamos pagrindinės sudedamosios dalies kilmę.

Pavyzdžiui, Belgijos šokoladas, o jo sudėtyje esančių kakavos pupelių kilmė – Meksika.

Plačiau skaitykite čia.

 

 

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai