Jurga Rimkė

Direktorė
Kalbos: Lietuvių, anglų, rusų

Chemijos ir kosmetikos sričių EKSPERTĖ

PATIRTIS REGULIAVIMO SRITYJE

20 metų

Darbo patirtis

2010 m. Intra Vires UAB – Direktorė, reguliavimo ekspertė

 • Konsultacijos biocidinių produktų, kosmetikos gaminių, pramoninės ir buitinės chemijos, medicinos priemonių ir bendrųjų produktų atitikties, įvedimo į rinką, notifikavimo / autorizavimo ir ženklinimo klausimais bei atnaujinimo klausimais, tarp kurių re-branding’as, pozicionavimo, rinkodaros strategijos ir/ar tikslinių auditorijų, produkto kategorijos keitimas, pasikeitusio reglamentavimo sąlygotų pokyčių valdymas.
 • Produktų pakuočių išklotinių atitikties vertinimas, ženklinimo auditai.
 • Produktų reklaminės medžiagos (TV, reklaminių akcijų, spausdintos medžiagos ir kt.) atitikties vertinimas.
 • Saugos duomenų lapų ir kitų techninių dokumentų rengimas, vertimas, adaptavimas ir atitikties vertinimas.

2013 – 2018 m. Komunikacijos agentūra – Direktorė

2004 – 2010 m. Laisvai samdoma konsultantė, individuali veikla:

 • Konsultacijos biocidinių produktų, kosmetikos gaminių, pramoninės ir buitinės chemijos, medicinos priemonių ir bendrųjų produktų atitikties, įvedimo į rinką, notifikavimo / autorizavimo, ženklinimo, reklamos ir susijusiais klausimais, įskaitant jau rinkoje esančių produktų atnaujinimą, tobulinimą, reklamines ir viešųjų ryšių akcijas.
 • Konsultacijos gamintojų atsakomybės už pakuočių atliekų sutvarkymą klausimais.

2002 – 2004 m. Žaliasis taškas, VšĮ – Generalinė direktorė

 • Narystė skėtinėje orgnanizacijoje PRO-EUROPE ir išskirtinės licencijos į Žaliojo taško (Green Dot) prekės ženklo naudojimą Lietuvoje gavimas.
 • Gamintojų atsakomybės už pakuočių atliekas sistemos pagrindų kūrimas.

2000 – 2002 m. LIKOCHEMA – Prezidentė

 • Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacijos steigimas ir veiklos pradžia.
 • Narystė Europos pramonės asociacijose COLIPA (Cosmetics Europe) ir A.I.S.E.
 • Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis dėl ES reikalavimų perkėlimo į Lietuvos teisės aktus.

1999 – 2002 m. Procter & Gamble, Varšuva, Lenkija – Išorinių ryšių vadovė Lietuvai

 • Produktų ženklinimo atitikties užtikrinimas (naujų produktų įvedimas į rinką, esamų produktų atnaujinimas, keitimas).
 • Reklamos atitikties užtikrinimas.
 • Biocidų, kosmetikos ir buitinės chemijos produktų registracija.
 • Viešųjų ir korporatyvinių ryšių, rinkodaros projektų įgyvendinimas.

1995 – 1998 m. Gydytoja – rezidentė

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

2021 m. Seminaras (internetu) „Dezinfekantai. Ženklinimas. Reikalavimai dezinfekantų tiekimui rinkai. Internetinė prekyba. Pavojingų cheminių medžiagų bendrųjų ir biocidinių produktų specialiųjų ženklinimo reikalavimų suderinimas ir taikymas.“, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

2021  m. Safety Assessment of Cosmetics in the EU, Online Training Course, 6 ETC, VUB (Vrije Universiteit Brussel)

2020 m. Baltijos aplinkos forumo seminaras „Gaminių gamintojams apie prievoles susijusias su REACH reglamentu ir kitus cheminių medžiagų valdymo aspektus”

2020 m. Biocidal products under national regulations, online seminar, ENVIGATE Consulting (Czech Republic)

2020 m. Seminaras „Informacijos teikimas apsinuodijimų centrams pagal CLP reglamento VIII priedą“, Europos cheminių medžiagų agentūra

2019 – 2020 m. Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) teikimas aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS, Aplinkos apsaugos agentūra, Vilnius

2019 m. Seminaras „Reglamento (ES) Nr. 1272/2008 (CLP) 45 straipsnio įpareigojimai. CLP VIII priedas“, Aplinkos apsaugos agentūra, Vilnius

2019 m. Seminaras „Medicinos priemonių reglamento (ES) 2017/745 reikalavimai medicinos priemonių importuotojams ir platintojams“, UAB „VR Trading“. Vilnius

2019 m. Seminaras „Aktualūs ribinių produktų atskyrimo klausimai“, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas

2019 m. REACH CLP & BPR Conference 2019, Workshop REACH for Downstream Users, Workshop Introduction to the Biocidal Products Regulation“ OnlyCoreChem, Lisabona, Portugalija

2018 m. Intensive Course in Dermato-Cosmetic Science, 5 ETC, VUB (Vrije Universiteit Brussel)

2017 m. Seminaras „Cheminių medžiagų valdymas: REACH registracija iki 2018 m.“, ECHA, CEFIC, Eurometaux, AM ir AAA, Vilnius

2017 m. Seminaras „Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1272/2008 reikalavimus“ UAB „Žinių era“, Vilnius

IŠSILAVINIMAS

2002 – 2006 m. BI Norvegijos verslo mokykla. Vadybos magistras

2000 – 2004 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vadovų mokykla. Vadybos ir verslo administravimo magistras

1988 – 1998 m. Vilniaus universitetas. Gydomoji medicina. Medicinos gydytojo profesinės kvalifikacijos pažymėjimas Nr.000559 1996-06-30

Narystės

Nacionalinis akreditacijos biuras – Akreditacijos tarybos narė

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – Vilniaus regiono vartojimo ginčų komisijos narė nuo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos

VšĮ „Versli Lietuva“ – Mentorių tinklo narė

VPPAR viceprezidentė 2020-2022

BPW International (International Federation of Business and Professional Women) Vilnius Chamber klubo prezidentė 2019-2022

Vilniaus Verslo moterų tinklo prie VPPAR pirmininkė 2018-2022

LIMA – Lietuvos marketingo asociacija 2018-2019

Narystės ir pažymėjimai