Milda Kulyova

Menedżer sprzedaży i marketingu
Języki: Litewski, angielski, rosyjski

Menedżer sprzedaży i marketingu

CZYTAJ WIĘCEJ

Członkostwo i certyfikaty