Virusus naikinantis ozonas – biocidinis produktas

Ozonas, kaip žinia, - tai dujos, kurių molekules sudaro trys deguonies atomai. Jis susiformuoja natūraliai Žemę supančioje atmosferoje iš deguonies, veikiant UV šviesai ir elektros iškrovoms. Ozoną taip pat galima generuoti dirbtiniu būdu specialių prietaisų – ozonatorių - pagalba.

Ozonas – labai stiprus oksidatorius, veikiantis net stipriau už cheminius dezinfekantus, jis greitai suardo mikroorganizmus, įskaitant ir virusus.

Rinkoje pastaruoju metu pristatomi įvairūs ozoną generuojantys elektriniai įrenginiai, kurių gamintojai teigia, kad šie prietaisai ne tik gaivina, bet ir efektyviai dezinfekuoja patalpų orą.

Pravartu žinoti, kad tokių prietaisų išskiriamas ozonas, kai gamintojas deklaruoja dezinfekcinį poveikį, laikomas biocidiniu produktu ir, prieš pateikiant Lietuvos rinkai tokius produktus, jie privalo būti autorizuoti, t.y. jiems išduodamas autorizacijos liudijimas. Autorizacijos metu įvertinamas produktų efektyvumas ir sauga, todėl patalpas saugu dezinfekuoti tik autorizuotomis medžiagomis. Be autorizacijos liudijimo tokių produktų tiekimas ir naudojimas yra draudžiamas.

Pasitikrinti, ar ozonatorius yra autorizuotas galite čia: https://biocidai.nvsc.lt/.
Jei produkto nerandate, vadinasi jo tiekimas ir naudojimas Lietuvoje yra nelegalus arba jo išskiriamo ozono koncentracijos nepakanka dezinfekciniam poveikiui užtikrinti.

Tačiau, reikia atsiminti, kad tikrai efektyvios ozono koncentracijos, gebančios naikinti mikroorganizmus, gali kenkti ir kitiems gyviems organizmams, taip pat žmonėms ir gyvūnams. Ozonas gali sukelti kosulį ir kvėpavimo takų uždegimą, silpninti plaučių funkciją ir pažeisti plaučių audinius.

Cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore neturi viršyti Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 nustatytos vienkartinės ir (ar) paros didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK). Didžiausia leidžiama koncentracija – tai moksliniais tyrimais nustatyta cheminės medžiagos (teršalo) koncentracija, kuri nesukelia žalingo poveikio žmonių sveikatai veikdama neribotą laiką. Vienkartinė DLK – moksliniais tyrimais nustatyta cheminės medžiagos (teršalo) koncentracija, kuri nekenkia žmonių sveikatai veikdama 20–30 min. Šioje Lietuvos higienos normoje nustatyta, kad ozono vienkartinė DLK yra 0,16 mg/m3, o paros DLK – 0,03 mg/m3.

Šiek tiek didesnė ozono koncentracija yra leidžiama darbo aplinkoje. Vadovaujantis Lietuvos Higienos norma HN 23:2011, kuri nustato cheminių medžiagų profesinio poveikio ribinius dydžius, ozono koncentracija ore neturi viršyti 0,2 mg/m3.

Prieš įsigyjant ozonatorių, rekomenduojame atidžiai susipažinti su jo techniniais dokumentais bei naudojimo nurodymais ir įsitikinti, kad išskiriamas ozono kiekis neviršija nurodytų ribinių dydžių, kad prietaisas užtikrina tą poveikį, kurio tikitės, ir, jei deklaruojamas dezinfekcinis efektyvumas, jis yra autorizuotas pagal galiojančius reikalavimus.


Pav. šaltinis https://theozonehole.com/wp-content/uploads/2005/06/ozone-molecule.jpg

 

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai