Teismo sprendimas dėl maisto produktų kilmės

2019 m. rugsėjo 4 d. Teisingumo teismas priėmė sprendimą byloje Nr. C-686/17 tarp Frankfurto prie Maino Kovos su nesąžininga konkurencija tarnyba (Wettbewerbs Frankfurt am Main eVI) ir gamintojo. Konkurencijos tarnyba ieškiniu siekė, kad bendrovė nustotų prekiauti Vokietijoje išaugintais pievagrybiais, ženklinant „Kilmės šalis – Vokietija“.

Išnagrinėjęs ieškinį Teismas priėmė tokias išvadas:

  • Apibrėžiant sąvoką „kilmės šalis“ naudojamą žemės ūkio rinkų organizavimo taisyklėse reikia remtis muitų teisės nuostatomis.
  • Dirbtinai auginamų pievagrybių kilmės šalis yra jų derliaus nuėmimo šalis, nepaisant to, kad esminiai gamybos etapai vyksta kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kad dirbtinai auginti pievagrybiai į derliaus nuėmimo šalies teritoriją buvo įvežti tik likus trims ar mažiau dienų iki pirmojo derliaus nuėmimo.
  • Reglamento 1169/2011, 7 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtintas draudimas klaidinti vartotoją, kiek tai susiję su šviežiais vaisiais ir daržovėmis, netaikytinas Reglamento Nr. 1308/2013 76 straipsnio 1 dalyje nustatytam reikalavimui pateikti kilmės šalies nuorodą (bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas).
  • Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, jog negalima nustatyti pareigos prie Reglamento Nr. 1308/2013 76 straipsnio 1 dalyje reikalaujamos kilmės šalies nuorodos pridėti paaiškinimų, kad būtų išvengta vartotojo klaidinimo.

Plačiau su Teismo sprendimu galite susipažinti čia:

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai