Teisingumo Teismo sprendimas dėl bendro pobūdžio teiginių

Byla Nr. C‑52418.

Teisingumo Teismas išaiškino:

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006  10 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje nustatytas reikalavimas, pagal kurį bet kokia nuoroda į maistinės medžiagos ar maisto produkto teikiamą bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą turi būti pateikta kartu su konkrečiu teiginiu apie sveikumą, įtrauktu į šio reglamento 13 ir 14 straipsniuose nurodytus sąrašus, yra įvykdytas tuo atveju, kai ant maisto papildo išorinės pakuotės priekinės pusės atspausdinta nuoroda į bendro pobūdžio, nekonkrečią maisto medžiagos ar maisto produkto naudą sveikatai, o teiginys apie sveikumą, skirtas pateikti kartu su šia nuoroda, pateikiamas tik ant galinės šios išorinės pakuotės pusės ir tarp jų nėra jokios kitos aiškios sąsajos, pateikiant, pavyzdžiui, žvaigždutę.

 

Reglamento Nr. 1924/2006, 10 straipsnio 3 dalis, turi būti aiškinama taip, kad nuorodos į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą, kurią maistinė medžiaga ar maisto produktas apskritai teikia sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai savijautai, turi būti pagrindžiamos mokslo įrodymais, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir 6 straipsnio 1 dalį. Tam pakanka, kad šios nuorodos būtų pateikiamos kartu su konkrečiais teiginiais apie sveikumą, įtrauktais į šio reglamento 13 ir 14 straipsniuose nurodytus sąrašus.

Susipažinti su byla galite čia.

Jei turėtumėte kitų su produktų ženklinimu susijusių klausimų, susisiekite su mumis.

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai