Svarbu! Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas

2019 m. kovo 28 d. Teisės aktų projektų registre įregistruotas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo projektas.

Projektu naikinamas privalomumas ženklinti pakuotes nurodant pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį. Nuostata „turi būti“, keičiama į „gali būti“.

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Pakuotės, kad jas būtų galima identifikuoti ir klasifikuoti, gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti panaudotas medžiagas. Pakuočių ženklinimo, nurodant pakuotėms pagaminti panaudotas medžiagas, tvarką tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“.

Su Įstatymo pakeitimo projektu galite susipažinti čia.

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai