Pasikeitimai spiritinių gėrimų reglamentavime

2019 m. gegužės 17 d. Europos Sąjungos oficialiame leidinyje paskelbtas naujas dokumentas:

Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentas Nr. 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008.

Reglamentas Nr. 2019/787 bus taikomas nuo 2021 m. gegužės 25 d.

Susipažinti su dokumentu galite čia.

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai