PRAKTIKŲ DIENA, 2023 m. „Ekologiškos ir natūralios kosmetikos reguliavimas“, trumpai apie ką kalbėjome

Š. m. kovo 16 d. praūžė dar viena PRAKTIKŲ DIENA. Šį kartą ji buvo skirta kosmetikos produktams. Renginio dalyviai išgirdo šešis pranešimus ir dalyvavo klausimų / atsakymų sesijoje.

PRAKTIKŲ DIENA_2023

Viso renginio metu vyko aktyvus dalyvių ir pranešėjų bendravimas ne tik salėje, bet ir už jos ribų.

Išgirsta ir sužinota daug. Keletas naudingų įžvalgų iš pranešimų:

STANDARTO ISO 16128 APŽVALGA. Jurga Rimkė, INTRA VIRES reguliavimo ekspertė

Jurga Rimkė_PD_2023

Kas yra ISO 16128?

 • Specializuotas standartas skirtas kosmetikos sektoriui, pagrįstas moksliniais vertinimais.
 • Remiasi konsensusu – atspindi visų suinteresuotų sektoriaus interesų grupių pasiektą susitarimą.
 • Savanoriškas – nesusijęs su jokia sertifikavimo sistema ir netrukdo bendrovėms nusistatyti savo vidinius reikalavimus.
 • Pateikia principus, kaip sukurti nuoseklią ir logišką natūralių ir ekologiškų kosmetikos ingredientų ir produktų sistemą.
 • Nustato aiškiai apibrėžtus ir patikrintus natūralumo ir (arba) ekologiškumo kriterijus, padedančius pagrįsti atitinkamus teiginius.
 • Sukuria bendrą pagrindą ir praktiką, leidžiančią rinkos priežiūros institucijoms užginčyti nepagrįstus ir (arba) neaiškius teiginius.
 • Užtikrina skaidrumą iš vartotojų perspektyvos.

ISO 16128 ir kosmetikos reglamentas

 • Natūralių ir ekologiškų kosmetikos gaminių reguliavimas pagal kosmetikos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 niekuo nesiskiria nuo kitų kosmetikos gaminių kategorijų.
 • Tokie gaminiai turi atitikti visus saugos, ženklinimo, reklamos reikalavimus. TAI, KAD GAMINYS YRA NATŪRALUS AR EKOLOGIŠKAS, NEREIŠKIA, KAD JIS AUTOMATIŠKAI YRA IR SAUGUS.
 • NATŪRALUS ir EKOLOGIŠKAS yra teiginiai, kurie turi atitikti kosmetikos reglamento 20 straipsnio reikalavimus.

ES EKOLOGINIS ŽENKLAS KOSMETIKOS PRODUKTAMS. Artūras Vilkas, AM AAA taršos integruotos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Artūras Vilkas_PD_2023

ES ekologinio ženklo suteikimo tvarka:

 • Teisę naudoti ES ekologinį ženklą ES šalyse suteikia kompetentingos institucijos. Lietuvoje šios funkcijos priskirtos Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA).
 • Pateikti paraišką gauti ES ekologinį ženklą gali produkto gamintojas, gamyklininkas, importuotojas, didmeninis ar mažmeninis prekiautojas, paslaugų teikėjas.
 • Nustatyti kokiai produktų grupei priklauso produktas ir ar produktas atitinka tai produktų grupei nustatytus ekologinius kriterijus (preliminariai).
 • Produktas užregistruojamas ES Ekologinio ženklo produktų elektroniniame kataloge (ECAT).
 • Pateikiamas prašymas AAA išnagrinėti pagal Komisijos nustatytus kriterijus parengtą paraišką ir papildomus dokumentus. Sumokamas paraiškos mokestis. Paraiškos rengimą palengvina ES ekologinio ženklo svetainėje pateikiama informacija, formos, naudotojo vadovas ir skaičiuoklės (Excel).
 • AAA per 2 mėn. įvertina ar pateikti visi dokumentai. AAA gali paprašyti papildomų dokumentų.
 • Įvertinus produkto atitikimą kriterijams pasirašoma sutartis ir suteikiama licencija naudoti ES ekologinį ženklą.

Kosmetikos gaminių produktų grupė:

 • Kriterijai patvirtinti 2021-10-22 Komisijos sprendimu (ES) Nr. 2021/1870 kuriuo nustatomi ES ekologinio ženklo suteikimo kosmetikos gaminiams ir gyvūnų kūno priežiūros gaminiams kriterijai.
 • Tikslas – populiarinti gaminius, kurie daro mažesnį poveikį ekotoksiškumo ir biologinio skaidumo atžvilgiu, kurių sudėtyje yra tik ribotas kiekis pavojingųjų cheminių medžiagų ir kurie yra mažiau įpakuoti, o pakuotę galima lengvai perdirbti. Skatinama naudoti perdirbtąsias medžiagas ir pakartotinai pripildomas pakuotes.
 • Apima visas medžiagas ar mišinius, patenkančius į Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 „Dėl kosmetikos gaminių“ taikymo sritį ir skirtus liestis su išorinėmis žmogaus kūno dalims arba dantims ar burnos ertmės gleivine, norint tik arba daugiausia valyti, kvėpinti, pakeisti jų išvaizdą, apsaugoti, išlaikyti jų gerą būklę arba pašalinti kūno kvapus.
 • Priskiriami nuplaunami ir nenuplaunami gaminiai skirti asmeniniam arba profesionaliam naudojimui.
 • Kriterijai galioja iki 2027 m. gruodžio 31 d.

PREKĖS ŽENKLO MANILLA NATŪRALIOS KOSMETIKOS GAMINIŲ ŽENKLINIMO ĮŽVALGOS BEI PATIRTYS. Aistė Jasponė, prekių ženklo Manilla mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus komandos vadovė

Aistė Jasponė_PD_2023

Natūrali kosmetika:

 • Rinkos prognozė augti 2022–2027 m. – 9,5%.
 • Natūrali ingredientų kilmė – vienas iš svarbiausių faktorių renkantis kosmetiką.

Kodėl ISO 16128?

 • Visuotinis pripažinimas ir patikimumas.
 • Pagrįstumas ir skaidrumas.
 • Paprasta ir aiški žinutė.
 • Sertifikavimo įkainiai.
 • Kiti resursai.
 • Lankstumas ir greitis.

ISO 16128 integracija:

 • ISO 16128 analizė, konsultacijos.
 • Žaliavų dokumentacija ir keitimai.
 • Vidinių procesų keitimai.
 • Klientų edukacija ir komunikacija.
 • NOC skaičiavimo pagal ISO 16128 validacija.

Veganiška kosmetika:

 • Rinkos prognozė augti 2021–2029 m. – 6%.
 • Didžiausia vegan kosmetikos rinkos dalis – Šiaurės Amerikoje ir Europoje.
 • Aktualiausias vegan kosmetikos segmentas – odos priežiūra.

Vegan sertifikavimas:

 • Sertifikatoriaus pasirinkimas.
 • Atitikties reikalavimams vertinimas.
 • Žaliavų dokumentacija.
 • Klientų edukacija ir komunikacija.

REIKALAVIMAI KOSMETIKOS GAMINIŲ REKLAMAI. Inga Grinevičė, VVTAT nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėja

Kosmetikos gaminių reklamoje vartojami teiginiai turi būti pagrįsti teisinga ir su gaminiu susijusia informacija:

 • Teiginyje nurodyta sudedamoji dalis būtinai turi būti ir gaminyje.
 • Konkrečios sudedamosios dalies savybės neturi būti siejamos su gaminio savybėmis.
 • Teiginiai neturi leisti manyti, kad nuomonės yra patikrinti teiginiai, jei tos nuomonės nėra pagrįstos patikrinamais įrodymais.

Kosmetikos gaminio reklamoje negali būti naudojami gydomojo pobūdžio teiginiai. Jeigu nurodoma, kad gaminys turi gydomųjų ar profilaktinių savybių, tokiu atveju toks gaminys privalo būti registruotas kaip vaistinis preparatas ar medicinos prietaisas.

Teiginyje negali būti nurodomos ypatingos (t. y. unikalios) gaminio savybės, jei tas pačias savybes turi panašūs gaminiai; teiginiai turi būti aiškūs, tikslūs, aktualūs ir suprantami tikslinei grupei.

VVTAT rekomenduoja naudotis tinklapyje skelbiama naudinga informacija. Vieną jų galite rasti čia:

kosmetikos reklamos atmintinė (vvtat.lt) 

CBD produktų reklama.

Kosmetikos gaminiai su CBD:

 • Privalo būti notifikuoti CPNP portale.
 • Turi būti skirti tik išoriniam naudojimui.
 • Gali būti reklamuojami nurodant tik kosmetines tokių gaminių savybes.

SVARBU. Jei CBD produktus pardavėjai siūlo kaip kosmetikos produktus, tačiau jie yra vartojami kaip maisto papildai, tai gali turėti ir nesąžiningos komercinės veiklos požymių.

Daugiau informacijos apie CBD produktų reklamą: Dažniausiai pasitaikantys CBD reklaminiai teiginiai, pažeidžiantys teisės aktų nuostatas (vvtat.lt)

 Eterinių aliejų reklama.

Eteriniai aliejai NEGYDO. Tai nėra vaistai, medicinos priemonės, maistas ar maisto papildai, todėl yra DRAUDŽIAMA nurodyti, jog šie produktai pasižymi gydomosiomis ar ligų profilaktinėmis savybėmis.

Naudokite juos tik pagal paskirtį, atidžiai perskaitant naudojimo etiketes.

VVTAT atmintinė: Eteriniai aliejai_VVTAT

„Žaliųjų“ teiginių naudojimas reklamoje.

 • Naudojami teiginiai privalo būti pagrįsti įrodymais, sertifikatais.
 • Bendro pobūdžio ekologiškumo / tvarumo teiginio naudojimas draudžiamas, jeigu jo negali įrodyti pardavėjas / reklamos skleidėjas.
 • Vaizdiniai teiginiai ir etiketės turi būti aiškūs vartotojams: simbolių, paveikslėlių, piktogramų, etikečių ir spalvų naudojimas negali būti klaidinantis arba sudaryti klaidingą įspūdį dėl tvarumo.
 • Palyginimas su kitais produktais, paslaugomis ar įmonėmis turi būti sąžiningas ir neklaidinantis.

KOSMETIKA BE GREENWASHING’O?! SPRENDIMAI PROFESIONALAMS. Justina Nikė, AAA Law advokatų kontoros advokatė.

Justina Nikė_PD_2023

Žaliasis smegenų plovimas

Įmonių ir prekių ženklų apgaulingai pateikiami nepagrįsti teiginiai apie produktų ar paslaugų žalumą, draugiškumą aplinkai ar tvarumą, siekiant sudaryti kuo palankesnį įmonės įvaizdį. (Tvaraus verslo žodynas Lietuvos atsakingo verslo asociacija)

Klaidinantys ekologiškumo teiginiai (neprivalomi komerciniai pranešimai apie aplinkosauginį veiksmingumą). (Direktyva dėl vartotojų įgalinimo žaliojoje pertvarkoje (pasiūlymas))

Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės aktai:

 • Reglamentas dėl ES ekologinio ženklo 66/2010.
 • Direktyva dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo 2022/2464.
 • Reglamentas dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo 2017/1369.
 • Ekologinio projektavimo direktyva 2009/125/EB.
 • Reglamentas dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 2018/848.

Bendras klaidinančios reklamos draudimas.

Žalieji teiginiai turi:

 • Būti konkretūs.
 • Aiškiai atskleisti naudą aplinkai.
 • Būti pagrįsti įrodymais.
 • Nuolat tikrinami.
 • Būti palyginami.

Teisiniai žaliosios komunikacijos iššūkiai.

Aiškios, patikimos ir palyginamos informacijos trūkumas:

 • Apie aplinkosaugines charakteristikas.
 • Apie naudojimo trukmę.
 • Apie taisomumą.

Klaidinanti komercinė veikla:

 • Žaliasis smegenų plovimas.
 • Ekologinis manipuliavimas.
 • Bendro pobūdžio ekologiškumo teiginiai.
 • Nepatikimi tvarumo ženklai.

Suklaidinti vartotojai nesirenka vartoti tvariai.

PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ŽVILGSNIS Į NATŪRALIUS ETERINIUS ALIEJUS IR KANAPIŲ PRODUKTUS KOSMETIKOS GAMINIŲ LENTYNOSE. Regina Burbienė, NVSC produktų vertinimo skyriaus patarėja

Regina Burbienė_PD_2023

Eteriniai aliejai.

 • Eteriniai aliejai, tiekiami rinkai kaip ingredientai (kaip sudėtinės natūralios UVCB medžiagos) turi atitikti chemijos teisyno: REACH ir CLP reglamentų reikalavimus ir tvarkomi laikantis ES bei nacionalinių cheminių medžiagų apskaitą bei informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Eteriniai aliejai kaip vienas iš komponentų daugiakomponentinio kosmetikos gaminio rinkinyje, kuris tiekiamas rinkai su išsamia instrukcija kaip pasigaminti galutinės sudėties kosmetikos gaminį, kurio sauga įvertinta pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus ir, kurio sauga apie kurio tiekimą rinkai yra pranešta CPNP.

Eteriniai aliejai skirti kitiems tikslams nei teisės aktais apibrėžta kosmetikos gaminio paskirtis negali būti traktuojami kaip kosmetikos gaminiai.

Pluoštinių kanapių kosmetikos gaminių tiekimas rinkai.

Tiekiami rinkai pluoštinių kanapių gaminiai kaip kosmetika turi atitikti kosmetikos gaminiams Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 keliamus reikalavimus:

 • Kosmetikos gaminys – tai medžiaga arba mišinys, skirtas išorinėms žmogaus kūno dalims (epidermiui, plaukams, nagams, lūpoms ir išoriniams lyties organams) arba dantims ar burnos ertmės gleivinei, norint tik arba daugiausia valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą, apsaugoti išlaikyti jų gerą būklę arba pašalinti kūno kvapus.
 • Atliktas gaminio saugos vertinimas, parengta gaminio saugos ataskaita, suformuota ir administruojama gaminio informacijos byla.
 • Gaminio prekinės pakuotės ženklinime nurodyta gaminio paskirtis, funkcija ir naudojimo būdas – informacija svarbi ne tik rinkos priežiūros institucijoms bet ir vartotojui – įvykdytos Pluoštinių kanapių įstatymo 4 str. (4 ir 6 dalis) sąlygos.
Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai