Pakeitimai maisto papildų direktyvoje 2002/46/EB

2021 m. kovo 9 d. paskelbtas KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/418, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo.

Reglamente numatyti du pakeitimai:

  1. I priedo įrašas „Varis (μg)“ pakeičiamas taip: „Varis (mg)“.
  2. II priedas „Vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurie gali būti naudojami maisto papildų gamybai“ papildomas dviem įrašais:
    a) nikotinamido ribozido chloridas;
    b) magnio citrato malatas.

Siekiant išvengti prekybos trikdžių, ir siekiant suteikti pakankamai laiko gamintojams prisitaikyti prie naujų vario matavimo vienetų, leidžiama ir toliau prekiauti turimomis maisto papildų, kurių sudėtyje yra vario, atsargomis, kol jos baigsis.

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/418 įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo, nuostatos dėl vario matavimo vienetų taikomos nuo 2022 m. rugsėjo 30 d.

Susipažinti su reglamentu: (ES) 2021/418

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai