Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja nauji informacijos teikimo apsinuodijimų centrams reikalavimai, bet dar galite suspėti pasinaudoti pereinamojo laikotarpio išimtimi

Įmonės, rinkai tiekiančios pavojingus cheminius mišinius, turi teikti informaciją apie juos atitinkamoms valstybių narių paskirtoms įstaigoms. Lietuvoje tai Aplinkos apsaugos agentūra, kuriai duomenys teikiami per AIVIKS sistemą. Susidarius ekstremaliai situacijai, Apsinuodijimų informacijos biuras remdamasis šia informacija teikia patarimus.

Nuo 2021 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujiems reikalavimams, kurie remiasi Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) VIII priedu, įmonės privalomą informaciją turės teikti suderinti apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurams skirtu pranešimo formatu (PCN). Šią informaciją bus galima teikti centralizuotai, ECHA teikiamos informacijos portale.

Data, nuo kurios taikoma prievolė pranešti, priklauso nuo galutinio  cheminio mišinio paskirties:

– Mišiniai vartotojams arba profesionaliam naudojimui: 2021 m. sausio 1 d.

– Mišiniai pramoniniam naudojimui: 2024 m. sausio 1 d.

Cheminius mišinius, apie kuriuos jau pranešta pagal nacionalinę teisę, galima toliau gaminti ir tiekti iki 2025 m. sausio 1 d.

Jei iki šios datos mišinys pasikeičia, įmonėms gali tekti pranešti apie tai pagal naujus VIII priede nustatytus informacijai keliamus reikalavimus.

Iki šių metų pabaigos dar galite suspėti Aplinkos apsaugos agentūros AIVIKS sistemoje atnaujinti ir papildyti savo tiekiamų mišinių duomenis bei pasinaudoti pereinamojo laikotarpio išimtimi.

 

Daugiau informacijos:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/information_requirements_in_brief_lt.pdf/66df175a-e006-9bce-62e0-e2197f4a765a

 

Toliau skaitykite