Nuo 2021 m. cheminius mišinius pradėsime ženklinti UFI kodais

Nuo 2021 m. ant tam tikrų produktų etikečių reikalaujama naudoti naują elementą – 16 simbolių unikalų mišinio identifikatoriaus (UFI) kodą.
Iki 2025 m. UFI bus privaloma naudoti ant visų produktų etikečių, kurie klasifikuojami kaip keliantys pavojų sveikatai arba fizinį pavojų. Importuotojai ir tolesni naudotojai, kurie tokius produktus pateikia rinkai, turės perduoti apsinuodijimų informacijos biurams konkrečią informaciją apie produktą, įskaitant UFI kodą.

Be UFI, apsinuodijimų informacijos biurams taip pat turėsite pateikti kitą informaciją apie savo mišinį ir susijusius produktus, pvz., informaciją apie sudėtį, prekės pavadinimą, spalvą, pakuotę, produkto kategoriją ir toksikologinę informaciją. UFI siekiama nustatyti aiškų ryšį tarp jūsų pateikiamos informacijos ir produkto, kurį pateikiate rinkai.

UFI ir kitą pateiktą informaciją pirmiausia naudos apsinuodijimų informacijos biurai tuo atveju, kai sulauks skubios pagalbos skambučio. Pavyzdžiui, apsinuodijimų informacijos biuro operatoriui be prekės pavadinimo bus galima padiktuoti ant produkto etiketės nurodytą UFI kodą, tiksliai įvardijantį su incidentu susijusį produktą.

Daugiau informacijos:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/ufi_what_it_means_lt.pdf/dc742605-ac66-aa8f-b4fe-71acf5dbd088

Kartu su naujais ženklinimo reikalavimais, įsigalioja ir nauji saugos duomenų lapų reikalavimai (reglamentas (ES) 2020/878). Tais atvejais, kai mišinys turės unikalų formulės identifikatorių (UFI), jis privalės būtų nurodomas saugos duomenų lapo 1 skirsnyje „Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas“.

Toliau skaitykite