Naujas apribojimas cheminėms medžiagoms, naudojamoms tatuiruotėms ir ilgalaikiui makiažui

Aplinkui vis daugiau žmonių, ypač jaunimo, su tatuiruotėmis ar ilgalaikiu makiažu. Tatuiravimo arba ilgalaikio makiažo procedūros, kurių metu naudojamos adatėlės arba taikomas kuris nors kitas metodas, pvz., mikropjūvinė pigmentacija, neišvengiamai pažeidžia apsauginį odos sluoksnį. Todėl rašalas arba kiti tatuiravimui naudojami mišiniai patenka į organizmą. Tirpios mišinio sudedamosios dalys per kelias valandas ar dienas išnešiojamos po visą organizmą. Todėl šios tirpios cheminės medžiagos ilgą laiką daro poveikį odai ir kitiems organams.

Siekiant užtikrinti kuo saugesnį tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo procesą, 2020 m. gruodžio 14 d. buvo priimtas Europos Komisijos reglamentas (ES) 2020/2081, dėl tatuiruočių rašalo ir ilgalaikio makiažo priemonių gamyboje naudojamų pavojingų cheminių medžiagų apribojimo, kuris įsigalios nuo 2022 m. sausio 4 d.

Į apribojimą įtrauktos kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai cheminės medžiagos, odą jautrinančios ar dirginančios medžiagos, akis pažeidžiančios medžiagos, metalai ir kitos, Kosmetikos gaminių reglamentu jau reglamentuojamos medžiagos. Kad tatuiruotojams būtų lengviau paisyti šio apribojimo, tatuiravimo tikslais turėtų būti naudojami tik mišiniai, pažymėti užrašu „Mišinys, skirtas naudoti tatuiruotėse arba ilgalaikiame makiaže“.

Plačiau skaitykite:
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2081&from=EN

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai