Nauja Europos Komisijos pozicija dėl augalinių medžiagų ir su jomis susijusių teiginių naudojimo

Šių metų gegužės 20 d. Europos Komisija (EK) paskelbė poziciją dėl maistinių medžiagų (jų preparatų) ir teiginių apie jas reguliavimą.

Svarstydama „laukiančio sąrašo“ („laukiantis“ daugiau kaip 8 metus!) variantus, šiai dienai EK linkusi sveikumo teiginius vertinti atsižvelgiant į tradicinį augalinių medžiagų vartojimą.

EK pripažįsta, kad dabartinė būklė riboja naujoves sektoriuje, nesuteikia teisinio tikrumo ir, svarbiausia, gali nepakankamai apsaugoti vartotojus, nes šiandieninė situacija leidžia naudoti teiginius apie augalinių medžiagų poveikį sveikatai, kuris nėra įvertintas ir patikrintas.

Europos maisto saugos tarnybos (EMST) „laukiančiųjų sąraše“ (angl. pending list) yra 2078 augalų sudedamosios dalys (ar jų preparatai). Šiuo metu ženklinant ar reklamuojant galima naudoti tik tuos sąraše skelbiamų augalinių medžiagų teiginius, kurių turinys atitinka reglamentuose 1924/2006 ir 1169/2011 nustatytus reikalavimus. Svarbu pabrėžti, kad daugelis šių teiginių neatitinka nustatytų reikalavimų, todėl neturėtų būti naudojami.

Problema, su kuria susiduria daugelis įmonių, yra ES lygmeniu nesuderinta informacija apie augalinių medžiagų naudojimą, o tai iš tikrųjų trukdo laisvam prekių judėjimui. Valstybės narės taiko skirtingus įspėjimo apie pavojų reikalavimus ir net tam tikrų augalinių medžiagų naudojimo maiste apribojimus.

EK pozicija neturi teisinės galios, tačiau ji parodo ketinimą keisti reguliavimą ES lygiu. Tai reiškia, kad dabartinis „laukiančio sąrašo“ statusas ir naudojimo taisyklės tęsis tol, kol bus priimti nauji reglamentai, o tai gali užtrukti ne vienerius metus.

Susipažinti su dokumentu galite čia.

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai