Ketinama lengvinti leidimų išorinei reklamai išdavimo tvarką

Ūkio ministerija inicijuoja reikalavimų išorinei reklamai pakeitimus, kuriais būtų panaikinti nereikalingi suvaržymai ir palengvintos sąlygos leidimams gauti. Anot ministerijos specialistų skaičiavimų priėmus Įstatymo projektą ūkio subjektams daugiau kaip 350 tūkst. eurų sumažėtų informacinių įpareigojimų sukeliama administracinė našta (pvz. nustačius atvejus, kai leidimas įrengti išorinę reklamą nereikalingas, sumažėtų administracinė našta, susijusi su dokumentų leidimui gauti parengimu).

Šiuo metu draudžiama įrengti bet kokią išorinę reklamą ant bendrojo naudojimo objektų, neturint butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimo. Toks draudimas dažnu atveju itin apsunkina arba padaro neįmanomą reklamos įrengimą ant minėtų objektų. Siūloma, kad ant daugiabučiame name esančių negyvenamosios paskirties patalpų (t. y. parduotuvės, kirpyklos ir kt.) išorinės sienos įrengiamai nešviečiančiai ir gyventojams nepatogumų nekeliančiai iškabai įrengti būtų reikalingas ne visų savininkų daugumos, o tik susirinkime dalyvavusių ar raštu balsavusių savininkų daugumos sutikimas, bet ne mažiau kaip ¼ visų savininkų balsų.

Taip pat siūloma atsisakyti prievolės gauti leidimą tuo atveju, kai išorinė reklama įrengiama po stogine, kuri yra statinys, įregistruotas nekilnojamojo turto registre, pvz., degalinėse, geležinkelio stotyse. Nes pagal galiojantį reguliavimą sukurti dvigubi standartai, kai įrengiant reklamą parduotuvės viduje leidimas nereikalingas, o reklamai esančiai po stogine reikalingas papildomas leidimas, kas sukelia papildomus kaštus verslui.

Reikalavimo turėti leidimą taip pat siūloma netaikyti tuo atveju, kai reklama įrengiama patalpose (pvz., parduotuvių vitrinose), tačiau yra matoma iš lauko pusės arba kai iškaba yra ne didesnio kaip 0,3 kv. m ploto ir ant jos pateikiamas reklamos davėjo pavadinimas.

Numatoma, jog ir ant transporto priemonių, naudojamų pagal tiesioginę paskirtį žmonėms arba kroviniams vežti esančiai reklamai nebus reikalingas leidimas. Tiesa, visgi leidimo bus reikalaujama, kai ant transporto priemonės įrengiama speciali priemonė išorinei reklamai pateikti.

Keičiamas ir verslui itin aktualus leidimo įrengti iškabą ar išorinę reklamą terminas. Reklamai, kurioje pateikiamas tik prekių ženklas, terminas būtų prailginamas dvigubai – vietoj ankščiau galiojusių 5 metų įstatymo projekte numatomas 10 metų laikotarpis. Leidimams įrengti kitą išorinę reklamą liktų galioti 5 metų terminas. Svarbu pažymėti, jog terminai bus nustatomi nebe Ūkio ministro įsakymu patvirtintomis taisyklėmis, o įstatymu.

Be to, siūloma atsisakyti reikalavimo maisto papildų reklamoje pateikti žodžius „maisto papildas“, energinių gėrimų reklamoje – „nevartoti su alkoholiniais gėrimais“, genetiškai modifikuoto maisto reklamoje – „maistas yra genetiškai modifikuotas“, kai reklamoje pateikiami tik maisto gamintojų pavadinimai ar jų prekių ženklai (t. y. ant reklaminių kepuraičių, pieštukų, marškinėlių ir pan.).

Pagal įstatymo projektą atsirastų įspėjimas leidimų turėtojams apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą. Dabartinis Reklamos įstatymas įspėjimo nenumato.

Verslo atstovai palankiai vertina ketinamus priimti įstatymo pakeitimus ir jei nekils administracinių kliūčių įstatymo projektas turėtų būti svarstomas Seimo rudens sesijos metu.

Daugiau

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai