Džiugių ir saugių šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų!

Tegul būna šios šventės ramiu stabtelėjimu, jaukia ir šviesia akimirka, atspirties tašku ateities darbams.
Lai ateinantys metai atneša džiaugsmą, laisvę ir galimybę apkabinti vieniems kitus!
Džiugių ir saugių šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų!

Toliau skaitykite