Naujam maistui naujas reglamentavimas

Europos Komisija skelbia naujų maisto produktų sąrašą, bei taisykles naujų maisto produktų pateikimui ir naudojimui Europos Sąjungoje

2018 m. sausio 9 d. įsigalioja reglamentas (ES) 2017/2470, kuriame skelbiamas naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama pateikti ES rinkai sąrašas.

Nuo šių metų pradžios taip pat pradedamas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2015/2283 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001.

Reglamentu nustatytos naujų maisto produktų pateikimo rinkai ir naudojimo Sąjungoje taisyklės.

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai