Biocidų su ketvirtiniais amonio junginiais laukia aktualūs pokyčiai

Ketvirtiniai amonio junginiai yra populiarios ir gana plačiai naudojamos biocidinių produktų sudedamosios ir veikliosios medžiagos. Tai lemia šių junginių naudojimą įvairių dezinfekantų, konservantų, kenkėjų kontrolės produktų ir kitų biocidinių produktų gamyboje. Produktai su ketvirtiniais amonio junginiais naudojami ir buityje, ir visuomeninės paskirties objektuose, tarp kurių maisto gamybos ir ruošimo įmonės, sveikatos priežiūros įstaigos, grožio salonai, ir veterinarinės higienos srityje, ir maisto bei gėrimų pramonėje, ir medienos pramonėje, ir statybos srityje.

Biocidinių produktų tiekimą rinkai bei jų naudojimą Europos Sąjungoje reglamentuoja biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo reglamentas (ES) Nr. 528/2012. Pagal šio reglamento nuostatas vykdomoje peržiūros programoje esančios medžiagos (alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas ir didecildimetilamonio chloridas) jau patvirtintos kaip veikliosios medžiagos 3-io tipo (veterinarinės paskirties) ir 4-o tipo (maisto srities) biocidiniams produktams gaminti. Šios medžiagos kaip veikliosios medžiagos 8-o tipo (medienos konservantų) biocidiniams produktams gaminti jau buvo patvirtintos ir paraiškas reikėjo pateikti iki 2015 vasario 1 d. Kitiems produktų tipams dar vis vykdoma peržiūra, tačiau Europos cheminių medžiagų agentūra siekia peržiūros programoje esančias medžiagas patvirtinti iki 2024 gruodžio 31 d.

Todėl šias veikliąsias medžiagas naudojantiems 3 ir 4 tipo biocidinių produktų gamintojams ir tiekėjams svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad iki 2022 lapkričio 1 d. reikia spėti pateikti paraiškas Sąjunginei arba nacionalinei autorizacijai, arba abipusiam autorizacijos pripažinimui valstybėse narėse. Tik tokiu būdu bus galima užtikrinti biocidinių produktų su šiomis veikliosiomis medžiagomis tiekimą į rinką po nurodyto termino.

 

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai