Žana Vaičaitienė

Ekspertė
Kalbos: Lietuvių, anglų, rusų

BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ IR VETERINARINIŲ VAISTŲ SRIČIŲ EKSPERTĖ

Patirtis reguliavimo srityje

10 metų

Darbo patirtis

2020 m. Intra Vires UAB – biocidinių produktų ir veterinarinių vaistų sričių reglamentavimo ekspertė

  • Konsultavimas dėl biocidinių produktų tiekimo į ES rinką reikalavimų
  • Dokumentacijos, reikalingos biocidinių produktų autorizacijai rengimas ir patikra

2016 – 2020 m.  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – vyriausioji veterinarijos gydytoja

  • Biocidinių produktų autorizavimo pagal pereinamojo laikotarpio priemones procedūros (pirminė dokumentacijos validacija, dokumentų ekspertizė, išvadų ir ataskaitos formavimas)
  • Biocidinių produktų autorizavimo procedūros pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimus (ECHA R4BP3 registre)
  • Suinteresuotų rinkos dalyvių konsultavimas biocidinių produktų reguliavimo srityje
  • Biocidinių produktų SPC (produkto charaktersitikų santrauka), pateiktų ECHAI lingvistinė patikra ir įvertinimas
  • Veterinarinių biocidinių produktų duomenų bazės priežiūra
  • Veterinarinių vaistų bylų, pateiktų registracijai, pirminė validacija, bylų ekspertizė, ataskaitų rengimas, veterinarinio vaisto aprašo lingvistinė patikra

Kvalifikacijos kėlimas

2020 m. Baltijos aplinkos forumo seminaras „Gaminių gamintojams apie prievoles susijusias su REACH reglamentu ir kitus cheminių medžiagų valdymo aspektus”

2010 m. Tarptautinis seminaras „Gyvūnų mityba – sveikatingumas – produkcijos kokybė“. Kaunas

2008 m. Tarptautinė mokslinė konferencija „Aktualios kiaulių ir paukščių mitybos problemos. Produkcijos kokybė“, Kaunas

Išsilavinimas

1991 - 1996 m. Lietuvos veterinarijos akademija. Medicinos mokslų kryptis - veterinarijos gydytoja (bakalauras)

Kita

2018 – 2020 m. Europos ekspertė veterinarinių vaistų reguliavimo srityje

2004 – 2008 m. Europos vaistų agentūros (EMA) veterinarinių vaistų efektyvumo darbo grupės narė

2004 m. PHARE Strengthening of Lithuanian Institutional Capacities in Biocidal Products Management

Narystės ir pažymėjimai